ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้บริการงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร "เข้าถึง เข้าใจ พร้อมใช้ พร้อมบริการ"

...

"เข้าถึง เข้าใจ พร้อมใช้ พร้อมบริการ"

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรามีความยินดีอย่างยิ่งในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้เป็น Digital University และเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนหน่วยงานภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแนวนโยบายของรัฐบาล

เรามีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถให้บริการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

เรามีส่วนงานย่อยสำหรับการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างครอบคลุมและทั่วถึงทุกบริการ ดังต่อไปนี้

  • งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
  • งานสนับสนุนการศึกษา
  • งานซ่อมบำรุงและบริการ
  • งานบริหารงานทั่วไป
...
...
...
...
...
...
...

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เชื่อมต่อกับเรา ทุกที่! ทุกเวลา!

ท่านสามารถเชื่อมต่อกับเราได้ทุกที่ทุกเวลากับ Application ของเรา!